Smer kommenterar 2016:1 Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård

De senaste årens genombrott inom medicin och nya digitala tekniker har orsakat en innovationsvåg på hälso- och sjukvårdsområdet. Den snabba utvecklingen innebär nya möjligheter för individer att på olika sätt involveras i medicinsk forskning och sjukvård – som patienter, forskningspersoner, medborgare eller konsumenter. Engagemanget från medborgare i medicinsk forskning och sjukvård kallas ibland på engelska för citizen participation vilket kan översättas ungefär med ”medborgardeltagande”.

Det ökande deltagandet har konsekvenser för flera olika områden såsom e-hälsa, precisionsmedicin, registerforskning och medborgarvetenskap (citizen science). De nya formerna för medverkan innefattar även ökade möjligheter för individer och intressegrupper att påverka politiska beslut om forsknings- och sjukvårdssatsningar.

EU-kommissionens etikråd European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) har sammanställt etiska aspekter på medborgardeltagande inom sjukvård och forskning i en rapport. Läs Smers kommentarer till rapporten i dokumentet Smer kommenterar: Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård.

Smer kommenterar 2016:1 Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård