iStock_000014393191besk

Smer kommenterar: Individanpassad medicin

Den individanpassade medicinen syftar till att skräddarsy läkemedel och andra behandlingsformer efter patientens individuella förutsättningar och behov. Individanpassad medicin används inom exempelvis cancerbehandling och kommer troligtvis att få en mer framträdande roll i framtidens hälso- och sjukvård. De positiva effekter som kan uppnås genom individanpassad medicin är framför allt utveckling av nya behandlingsmetoder samt mer effektiv användning av befintliga läkemedel och metoder. För den enskilde patienten kan det innebära en vård med högre precision och med färre biverkningar och skador.

Etiska aspekter som aktualiseras av den individanpassade medicinen relaterar bland annat till möjligheten att få information om individers sjukdomsrisker utifrån genetiska test. Andra frågor är kopplade till den storskaliga registrering av data som behövs för att utveckla nya individualiserade behandlingsmetoder. Ytterligare en fråga som rör prioriteringar är vilka satsningar som bör göras inom hälso- och sjukvård och forskning, mot bakgrund av förväntade effekter.

Smers tredje dokument i serien Smer kommenterar tar sin utgångspunkt i rapporten Personalised Medicine for the European Citizen – Towards more precise medicine for the diagnosis, treatment and prevention of disease från European Science Foundation.

Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin