Mänskliga rättigheter i vården, 1999.

”Människovärdet” är ett led i uppmärksammandet av de femtio år som gått sedan FN:s mänskliga rättigheter antogs 1948. Skriften bygger på en dag med samtal om de mänskliga rättigheterna i vården som rådet anordnade den 7 december 1998. Diskussionen där visade att det ofta är en lång väg mellan deklarationer om mänskliga rättigheter och deras faktiska tillämpning i vårdens och omsorgens vardag. Deltagarna ville att Statens medicinsk-etiska råd skulle dokumentera vad som kom fram under dagen och därmed bidra till dialogen om hur mänskliga rättigheter bättre kan respekteras i vård och omsorg.

Mänskliga rättigheter i vården