Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2021

Vill du uppmärksamma en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinska etikens ställning, till exempel genom att ha främjat breda diskussioner i samhället kring medicinsk-etiska frågor eller gjort en konkret insats för att lyfta en etisk fråga inom hälso- och sjukvården? Nominera till Smers etikpris 2021.

Nomineringen ska göras skriftligen senast den 29 augusti 2021, via e-post smer@regeringskansliet.se eller via brev till Smer, Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Ange namn på ditt förslag till pristagare inklusive motivering samt ditt eget namn, telefonnummer och e-post/adress.

Bedömningskriterier
+++ Främjat bred diskussion i medicinsk-etiska frågor
+++ Har i ett tidigt skede uppmärksammat ny medicinsk teknik, diagnos eller behandling som aktualiserar etiska frågor viktiga att analysera ur ett vidare samhälleligt perspektiv
+++ Konkret insats för att lyfta företeelse/orättvisa/etisk fråga eller dilemma inom hälso- och sjukvården
++    Insatser nära i tid
++    Långt idogt arbete inom medicinsk etik

Smers etikpris
Smer instiftade ett etikpris i samband med sitt 30-års jubileum 2015. Priset delas ut årligen till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället. Priset består av ett diplom och en möjlighet att med stöd av Smers sekretariat anordna ett seminarium om ett valfritt medicinsk-etiskt ämne. Tidigare års etikpristagare är Göran Herméren 2015, Elisabeth Rynning 2016, Peter Strang 2017, Marie Chenik 2018, Ingemar Engström 2019 och Torbjörn Tännsjö 2020.