Kenneth Johansson

Kenneth Johansson Smers ordförande har avlidit

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet att Smers ordförande Kenneth Johansson har avlidit efter en tids sjukdom.

Kenneth Johansson har varit ordförande i Smer sedan maj 2019. Han var även ledamot i Smer mellan åren 1999 och 2006.

Kenneth Johansson har framgångsrikt lett rådet i dess arbete. Han var en varm, kunnig och inkluderande ordförande. Med varsam hand verkade han för att alla gavs utrymme i rådets diskussioner.

Kenneth arbetade in i det sista i rådet med aktuella frågor och planeringen inför höstens aktiviteter.  

Våra tankar går till hans närmaste familj.