Regeringen tillsätter utredning om användning av biometriska uppgifter i brottsbekämpande syfte

Regeringen kommer tillsätta en utredning om användning av biometriska uppgifter i brottsbekämpningen. Syftet är att fler personer som misstänks för brott ska kunna identifieras med hjälp av sådana uppgifter. Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brottsbekämpning mot den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet. Utredaren ska lämna sina förslag senast den 20 februari 2023.

Smer ser positivt på att en gedigen utredning görs av frågorna. Smer har under våren tagit fram en kort översiktlig skrift i frågorna.

– Det är välkommet att regeringen tillsätter en utredning som rör viktiga och svåra avvägningar mellan den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet och samhällets behov av en effektiv brottsbekämpning, säger Smers ordförande Kenneth Johansson.