Porträtt av Erica Falkenström

Erica Falkenström får Smers etikpris 2021

Erica Falkenström, forskare på Institutet för framtidsstudier, har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2021. Hon får priset ”för hennes insatser för att belysa vikten av etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledarskap och av etisk analys vid beslut om vårdens styrning och organisation”.

Åsa Gyberg-Karlsson, ledamot i Smer och ordförande i pristagarkommittén, framhåller att frågan om hur hälso- och sjukvårdens verksamheter styrs är en i grunden etisk fråga med stora konsekvenser för patienter, anhöriga, vårdanställda och oss alla som medborgare.

– Hur hälso- och sjukvården styrs, leds och organiseras påverkar förutsättningarna för att uppfylla de mål och värden som ska främjas i hälso- och sjukvården. Erica Falkenström är en av få forskare i Sverige som fokuserar på dessa frågor, säger Åsa Gyberg-Karlsson.

Erica Falkenström säger sig vara överraskad och glad att dessa angelägna men förbisedda frågor uppmärksammas.

– Vårdens många verksamheter och medarbetare är helt enkelt beroende av en etiskt kompetent styrning och organisatoriska förutsättningar som främjar etiskt ansvarstagande. Utformningen av hela hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive styrformer, bemanning och organisering behöver vila på en etiskt väl genomtänkt grund, säger Erica Falkenström.

Erica Falkenström är forskare på Institutet för framtidsstudier och har i sin forskning studerat betydelsen av etisk kompetens och etisk analys i vårdens styrning, organisation och ledarskap. Hennes avhandling handlade om intressekonflikter och etisk kompetens hos verksamhetschefer inom svensk hälso- och sjukvård. Hon har därefter bland annat forskat om etisk kompetens och ansvarstagande på regional nivå. 2018 publicerade hon tillsammans med Anna T Höglund boken På spaning efter etik. Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården. 2021 kom hon med en rapport om den svensk pandemiberedskapen i organisationsetisk belysning.

Etikpriset delades ut i samband med Smers etikdag den 2 december.

Smers etikpris

Smers etikpris instiftades 2015. Priset delas årligen ut till person eller grupp som har gjort en särskild insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium. Ämnet ska ha anknytning till medicinsk etik inom ramen för Smers verksamhet. Seminariet anordnas i samverkan med Smer.