IAB-Mexico-besk

Bioetikkongress i Mexiko City

Den 24-27 juni hölls den 12:e världskongressen i bioetik i Mexiko City. Kongressen arrangeras varannat år av nätverket International Association of Bioethics (IAB). Cirka 1200 forskare och andra yrkesverksamma från hela världen hade samlats för att presentera nya forskningsrön och diskutera nuvarande och framtida utmaningar inom bioetik.

Programmet innehöll ett brett sortiment av olika ämnen uppdelat på huvudföreläsningar, parallella symposier och kortare presentationer (abstracts). Från Smer bidrog ordföranden Kjell Asplund med en presentation om den svenska debatten angående surrogatmoderskap som  följde efter rådets rapport om assisterad befruktning. Karin Wilbe Ramsay från sekretariatet berättade även om rådets rapport om mitokondriebyte.

Mer information och program finns på kongressens webbplats.

Foto: Karin Wilbe Ramsay, Smer