Start för projekt om shaken baby-syndrom, ”skakvåld”

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) startar i samarbete med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ett nytt projekt om shaken baby-syndrom, även kallat skakvåld mot spädbarn. Shaken baby-syndrom, eller skakvåld, antas vara ett resultat av att någon har skakat ett spädbarn så att det uppstår skador på hjärnan. Projektet om skakvåld innebär komplexa etiska frågor och därför arbetar SBU nära tillsammans med Smer.