DThjärna-färg

Konferensrapport: Gå på djupet i hjärnan

Den 24 oktober 2013 arrangerade Smer en etikdag med namnet ”Gå på djupet i hjärnan – etiska aspekter på nya metoder inom neurovetenskap”. Vid seminariet diskuterades flera nya neurovetenskapliga tekniker som transplantation av stamceller, elektronisk hjärnstimulering och avbildningstekniker.

De nya teknikerna innebär både möjligheter och risker, och aktualiserar såväl filosofiska som etiska frågor. Vad är personlig identitet och vad är att betrakta som ”normalt”? Hur kan tekniken påverka de kognitiva förmågorna och patientens personlighet? Vilka risker är man som patient beredd att ta vid svår sjukdom när det saknas alternativ? Vilka konsekvenser kan ett ingrepp i hjärnan ha på längre sikt? Hur kan nya tekniker introduceras på ett säkert och etiskt godtagbart sätt i klinisk verksamhet?

Nu har föreläsningarna och diskussionerna från etikdagen sammanställts i en konferensrapport. Konferensen kan även ses i sin helhet via en webbinspelning.

Konferensrapport Gå på djupet i hjärnan

Se webbinspelningen från etikdagen