Start för projekt om robotar och övervakning

Den 22-23 maj träffades Smer i Kalmar för att hålla sitt årliga ”dubbelsammanträde”. Rådet diskuterade aktuella ärenden och träffade även representanter från landstinget i Kalmar.

En fråga som diskuterades var om, och i så fall under vilka omständigheter, det kan vara etiskt godtagbart med så kallad medfinansiering inom hälso- och sjukvården. En annan fråga på agendan handlade om etiska aspekter på den stora ökningen av antalet diagnoser för ADHD bland barn och vuxna.

Vid sammanträdet påbörjade rådet även ett nytt projekt som ska behandla etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre. Flera gäster hade bjudits in för att belysa de möjligheter och etiska utmaningar som den tekniska utvecklingen på området för med sig.

Se även artiklar i media:

: Robotar i äldrevården granskas

: Övervakning och robotar under lupp