symposium-pengar-donation

Organdonation diskuterades vid Medicinska riksstämman

Vid Smers symposium ”Pengar vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt?” på Medicinska riksstämman den 4 december diskuterades systemen för ersättning till levande donatorer. Det konstaterades att de nuvarande systemen för ersättning till levande njurdonatorer ofta är bristfälliga. 

Situationen jämfördes med ersättning vid donation av könsceller där ett schablonbelopp betalas ut för att täcka omkostnader. De medverkande var överens om att ersättningen till donatorer inte bör överstiga faktiska kostnader och att donation av organ och könsceller alltid ske på altruistisk grund.

Vid symposiet medverkade Kjell Asplund, Smer (moderator),  Håkan Hedman, Njurförbundet, Bo-Göran Ericzon, Svensk Transplantationsförening, Britt Friberg, SFOG och Kristina Söderlind Rutberg, SLS etikdelegation.

Läs mer om symposiet i Dagens medicin och Sveriges radio .

Fotograf: Karin Wilbe Ramsay, Smer