iStock_000017999740Small

Symposium: Pengar vid donation av organ och könsceller

Vilka etiska problem medför de nuvarande systemen för kostnadsersättning vid organ-, ägg- och spermiedonation?

Vilka principer bör vara grundläggande när det gäller ersättning till levande givare av organ och vävnader?

De frågorna kommer att diskuteras vid ett symposium på Medicinska Riksstämman med titeln ”Pengar vid donation av organ och könsceller – vad är rimligt?”. Symposiet är ett samarbete mellan Smer, Svensk Transplantationsförening, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Njurförbundet och SLS etikdelegation.

Symposiet bevakades av Dagens medicin och Sveriges radio .

Tid: Torsdag 4 dec kl 08.30 – 10.00

Plats: Stockholm Waterfront

Moderator: Kjell Asplund, Smer.

Läs mer i Medicinska riksstämmans programkatalog (programpunkt nr 108)

Anmälan görs på Riksstämmans webbplats.