christer-besk

ADHD diskuterades vid Smers etikdag

Den 9 oktober arrangerade Smer sin etikdag, i år med namnet ”ADHD – är vi på rätt väg?”. Vid seminariet diskuterades etiska frågor kring bland annat diagnostik och behandling, kriminalitet och missbruk, skola och uppväxt samt normalitet. Seminariet som hölls i Rosenbads konferenscenter var fullbokat och publiken deltog aktivt i  diskussionerna.

Se webbinspelningen av seminariet.

ADHD etikdag program 

Foto: Karin Wilbe Ramsay, Smer