Image-beskuren

Flera medlemmar från Smer deltog vid seminarium

Den 11 juni 2014 arrangerades ett seminarium av SKL och Region Skånes etiska råd på temat vilken betydelse etiska råd kan ha för hälso- och sjukvården. Flera medlemmar från Statens medicinsk-etiska råd var på plats.

I Sverige finns flera etiska råd som arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor; dels finns Smer som bl.a. fungerar som rådgivare till regering och riksdag i medicinsk-etiska frågor, dels finns regionala etiska råd, som Region Skånes etiska råd. Det finns även etiska råd kopplade till ideella föreningar och andra organisationer som Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. Diskussioner om etik förs också lokalt på sjukhus i särskilda forum och grupper.

Under förmiddagen berättade representanter från olika etiska råd om arbetssätt, organisation och uppdragsgivare m.m. På eftermiddagen berättade bl.a. Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och medlem i både Smer och Region Skånes etiska råd, vad en etiker kan bidra med i hälso- och sjukvården.

Smers ordförande Kjell Asplund berättade om Smers arbete och organisation samt aktuella projekt. Anders Åkesson, ledamot i Smer, pratade om politikens, ledningens och professionens roll i etiken.

Ytterligare talare vid seminariet var bland andra Eva Bågenholm, Nationell äldresamordnare och Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordnare.

Mer information om programmet går att hitta på SKL:s hemsida http://www.skl.se/kurser/2014/hur-ska-vi-orka-vara-etiska-ocksa