läkemedel

Etiska aspekter på läkemedel mot ovanliga sjukdomar

Den 11 december 2013 arrangerade Smer och SKL en konferens om etiska och hälsoekonomiska aspekter på hantering av läkemedel mot ovanliga sjukdomar. Vid konferensen diskuterades bland annat om det kan anses godtagbart att behandling av mycket ovanliga sjukdomar får kosta mer i relation till värdet för patienten jämfört med behandling av andra sjukdomar.

För mer information, se sammandrag och program för konferensen.

Sammandrag konferens särläkemedel 11 dec

Program konferens särläkemedel