Mexico-Global-Summit-rev

WHO Global Summit i Mexico City 22-24 juni 2014

Representanter från nationella etikråd från hela världen samlades den 22-24 juni i Mexico City för att diskutera aktuella etiska frågor. Från Sverige deltog Kjell Asplund och Lotta Eriksson från Statens medicinsk-etiska råd.

Mötet skedde inom ramen för WHO:s Global Summit for National Ethics/Bioethics Committees, ett återkommande event som äger rum vartannat år.

Huvudpunkterna på mötet var följande:

-Uppföljning från föregående möte i Tunis 2012

-Nationella etikkommittéer – mandat, arbetssätt och utveckling

-Etiska aspekter på ny teknologi inom hälso- och sjukvården

-Universell hälso- och sjukvård

-Forskning på personer med nedsatt beslutsförmåga

-Utvecklingen av etikarbetet i internationella organisationer

-Utveckling av arbetssätt för Global summit – National ethics/Bioethics committes.

Se program och material:

http://bioethicsummit.mx/en/