ADHD-besk3

ADHD – är vi på rätt väg?

Den 9 oktober 2014 arrangerar Smer sin årliga etikdag vid Rosenbads konferenscenter. I år är temat ADHD och de etiska frågeställningar som aktualiseras av den stora ökningen av antalet diagnoser hos barn och vuxna. OBS! Seminariet är fullbokat!

En webbinspelning av seminariet kommer att göras. Inspelningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen någon dag efter seminariet.

Mer information och anmälan