Det behövs en etisk strategi när sjukvården digitaliseras

Rådet publicerar idag sin rapport, Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa, om etiska aspekter på hälsoappar och kroppsnära teknik.

Det övergripande syftet med rapporten har varit att lyfta fram potentiella etiska problem, ge rekommendationer och lyfta de etiska frågeställningarna till samhällelig diskussion.

Läs rapporten:Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa. Smer 2017:1