EU:s bioetikråd åter igång

Europakommissionen har tillsatt nya ledamöter i European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). Gruppen, som består av ledande tänkare från hela Europa, bistår kommissionen med råd när vetenskaplig och teknisk utveckling leder till etiska utmaningar.

En av Smers sakkunniga, professor Nils-Eric Sahlin vid Lunds universitet, har blivit utvald till gruppen.

Smer gratulerar både Nils-Eric och EGE!