Rifo-DBS-panelen1-e1491917920104

Se dialogen mellan forskare och riksdagsledamöter om DBS och neuroetik

Smer anordnade tillsammans med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) ett seminarium om elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat (DBS) den 16 mars 2017. Syftet med seminariet var att diskutera etiska, juridiska och samhälleliga frågor inom neurovetenskapliga forskningsframsteg och skapa en dialog mellan parterna.

De senaste årens upptäckter om hjärnans funktioner har gett oss nya verktyg att behandla allvarliga tillstånd som Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, stroke, anorexi och depression. På seminariet hörde vi först Patric Blomstedt, professor i klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet och Matilda Naesström, doktorand vid Umeå universitet, berätta om hur DBS, elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat, används för att behandla sjukdomar som dessa och vilka medicinska risker som finns.

Behandlingar med DBS aktualiserar filosofiska och etiska frågor som berör människan som individ och samhället i stort. Filosofiprofessorn Kathinka Evers vid Uppsala universitet gav en intressant inblick i hur teknikutvecklingen kan tvinga oss att ifrågasätta hur vi ser på personlighet och medvetande.

Presentationerna stimulerade till en livlig diskussion bland åhörarna, talarna och paneldeltagarna. I panelen ingick Finn Bengtsson (M), Anna-Lena Sörenson (S), Barbro Westerholm, (L), Sven-Olov Edvinsson (C), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Åsa Gyberg-Karlsson (V) och Smers ordförande Kjell Asplund modererade.

Smer spelar in så gott som samtliga seminarier och konferenser. Inspelningarna kan du hitta här: Filmer