skarmavbild-2020-05-07-kl-14-04-12

Publikationer

Här kan du ladda ner tidigare utgivna skrifter. Vissa går även att beställa i tryck från förlag.

Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter

Ska patienten själv kunna betala extra för att få tillgång till en eventuellt bättre sjukvårdsinsats än vad det offentliga systemet kan erbjuda? Smer belyser i denna rapport frågan om med- och egenfinansiering inom den offentliga vården.

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

Smer analyserar en teknik som innebär att mitokondrier som bär på skadat DNA byts ut mot friska mitokondrier i samband med assisterad befruktning, vilket skulle kunna användas för att förhindra att allvarlig ärftlig sjukdom överförs från mor till barn. Tekniken aktualiserar frågan om det är etiskt godtagbart att orsaka genetiska förändringar som går i arv.