skarmavbild-2020-05-07-kl-14-04-12

Publikationer

Här kan du ladda ner tidigare utgivna skrifter. Vissa går även att beställa i tryck från förlag.

ADHD – etiska utmaningar

Rapporten tar upp etiska frågor som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna. Målet med rapporten är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna på ADHD.

Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter

I denna rapport belyser och analyserar Smer etiska aspekter förknippade med robotar och övervakning i vården av äldre. Målet med rapporten är att stimulera till samhällelig diskussion och att utgöra ett stöd inför beslut om användande av robotar och övervakning i hälso- och sjukvården samt i omsorgen av äldre.

Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter

Ska patienten själv kunna betala extra för att få tillgång till en eventuellt bättre sjukvårdsinsats än vad det offentliga systemet kan erbjuda? Smer belyser i denna rapport frågan om med- och egenfinansiering inom den offentliga vården.