Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 – etiska aspekter.

Fosterdiagnostik aktualiserar etiska frågor om självbestämmande, informerat samtycke, integritet, människovärde/människosyn, livskvalitet, jämlik vård, rättvisa och resursanvändning.

Smer ser fördelar med att använda icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT)  jämfört med idag använda fosterdiagnostiska metoder för att upptäcka för trisomi 13, 18 och 21. Samtidigt, menar Smer, väcker frågan om vad man letar efter vid fosterdiagnostik, och varför, svåra etiska frågor.

Smer 2015:1 Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 – etiska aspekter