skarmavbild-2020-05-07-kl-14-04-12

Publikationer

Här kan du ladda ner tidigare utgivna skrifter. Vissa går även att beställa i tryck från förlag.

Kort om Embryomodeller

Statens medicinsk-etiska råd har kartlagt etiska, sociala och juridiska utmaningar kopplade mänskliga embryomodeller.