skarmavbild-2020-05-07-kl-14-04-12

Publikationer

Här kan du ladda ner tidigare utgivna skrifter. Vissa går även att beställa i tryck från förlag.

Livstecken efter sen abort

Utvecklingen inom vården av för tidigt födda leder till en tydligare konflikt mellan ambitionen att ge kvinnor möjlighet till sen abort där det finns synnerliga skäl för det och abortlagens bestämmelse att livsdugliga foster inte får aborteras. I rapporten analyseras frågor kopplade till aborter nära livsduglighetsgränsen.

Tillsätt en parlamentarisk utredning för att se över lagstiftningen på genteknikområdet

Det föreslår Smer i en skrivelse till Socialdepartementet idag. Lagen om genetisk integritet trädde kraft 2006. Det finns en rad nya tillämpningar som lagen inte reglerar. Det behöver tas  fram en strategi för genteknikområdet utifrån ett etiskt perspektiv. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att med respekt för människovärdet främja en etiskt hållbar och säker utveckling.