skarmavbild-2020-05-07-kl-14-04-12

Publikationer

Här kan du ladda ner tidigare utgivna skrifter. Vissa går även att beställa i tryck från förlag.

Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

I denna rapport analyserar Statens medicinsk-etiska råd etiska frågor rörande s.k. klinisk innovation i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning. Rådet tar i rapporten upp gränsdragningsproblem och redo­visar ett antal villkor som bör vara uppfyllda för att en innovativ metod ska kunna tillämpas i hälso- och sjukvården.