skarmavbild-2020-05-07-kl-14-04-12

Publikationer

Här kan du ladda ner tidigare utgivna skrifter. Vissa går även att beställa i tryck från förlag.

Kort om Hälsodata

Statens medicinsk-etiska råd har kartlagt etiska och samhälleliga aspekter kopplade till användning av digitala hälsodata.

Redigering av det mänskliga genomet

Rapporten beskriver kunskapsläget, analyserar etiska aspekter och identifierar luckor i rådande regelverk avseende redigering av det mänskliga genomet, både vad gäller förändringar som går i arv, och förändringar som inte gör det.