Kort om

I publikationsserien Kort om lyfter Smer fram etiska och samhälleliga aspekter inom ett aktuellt ämne.

Kort om Embryomodeller

Statens medicinsk-etiska råd har kartlagt etiska, sociala och juridiska utmaningar kopplade mänskliga embryomodeller.

Kort om Hälsodata

Statens medicinsk-etiska råd har kartlagt etiska och samhälleliga aspekter kopplade till användning av digitala hälsodata.

Kort om DNA och brottsutredning

Statens medicinsk-etiska råd har gjort en kort översikt över etiska utmaningar kopplade till användningen av DNA i brottsutredande syfte.