Kort om

I publikationsserien Kort om lyfter Smer fram etiska och samhälleliga aspekter inom ett aktuellt ämne.

Kort om DNA och brottsutredning

Statens medicinsk-etiska råd har gjort en kort översikt över etiska utmaningar kopplade till användningen av DNA i brottsutredande syfte.