skarmavbild-2020-05-07-kl-14-04-12

Publikationer

Här kan du ladda ner tidigare utgivna skrifter. Vissa går även att beställa i tryck från förlag.

Tillsätt en parlamentarisk utredning för att se över lagstiftningen på genteknikområdet

Det föreslår Smer i en skrivelse till Socialdepartementet idag. Lagen om genetisk integritet trädde kraft 2006. Det finns en rad nya tillämpningar som lagen inte reglerar. Det behöver tas  fram en strategi för genteknikområdet utifrån ett etiskt perspektiv. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att med respekt för människovärdet främja en etiskt hållbar och säker utveckling.