Smer_omslag-bild

Tankar om medicinsk-etik. 30 år med Statens medicinsk-etiska råd, 2015.

Statens medicinsk-etiska råd fyller 30 år – vilket uppmärksammas genom en festskrift. Tolv författare medverkar i boken – de är nuvarande och tidigare ledamöter och sakkunniga i rådet. Boken består av sju essäer samt fem kortare texter. Boken ger en inblick i rådets arbete och arbetsformer genom åren. Den är även framåtsyftande. Flera av bidragen skådar framåt och skisserar de närmast aktuella medicinsk-etiska utmaningarna.

Tankar om medicinsk-etik. 30 år med Statens medicinsk-etiska råd.

Tryckt exemplar kan beställas via smer@regeringskansliet.se