Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa

I denna rapport sammanfattar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) projektet om egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar. Det övergripande syftet med Smers arbete har varit att mejsla fram vilka potentiella etiska problem som väcks, ge rekommendationer till beslutsfattare inför introduktion och användning av tekniken i hälso- och sjukvården samt lyfta de etiska frågeställningarna till samhällelig diskussion.

Smer 2017:1 Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa

Beställ tryckt exemplar hos Elanders