Etisk analys av skakvåld

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har genomfört en etisk analys av området ”skakvåld” i anslutning till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) rapport om ämnet.

Smer har inte gjort någon egen vetenskaplig bedömning av grundmaterialet. Analysen grundas därför i de resultat som SBU kommit fram till i rapporten och som kan sammanfattas i följande punkter:

  • ”Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av triaden för att identifiera skakvåld.”
  • ”Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att triaden (subduralblödning, ögonbottenblödning och olika former av hjärnpåverkan) och därmed dess delkomponenter kan förekomma vid skakvåld.”
  • ”Triaden eller delkomponenter i den kan orsakas av annat än skakning.”

Läs hela analysen Etisk analys Skakvåld

Läs SBUs rapport Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld