Dödshjälp. En internationell utblick

Dödshjälp tillhör den medicinska etikens eviga och ständigt aktuella frågor och har som sådan varit i fokus för rådets uppmärksamhet sedan tillkomsten 1985. Smer vill med denna rapport bidra med faktaunderlag till samtalet kring en fråga som i allra högsta grad angår oss alla. Rapporten kompletterar Smers tidigare rapport Dödshjälp. En kunskapssammanställning från 2017.

Läs rapporten Dödshjälp. En internationell utblick (Smer 2024:4)

Beställ tryckt exemplar hos Elanders