Klimatförändringar, hälso- och sjukvård och etik

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) lägger i detta yttrande ett etiskt perspektiv på de utmaningar som den globala uppvärmningen och klimatförändringarna innebär för den svenska hälso- och sjukvården i arbetet med att ställa om, klimatanpassa och hantera klimatföränd-ringarnas konsekvenser.

Klimatförändringar, hälso- och sjukvård och etik (Smer 2023:4)