Yttrande om livmodertransplantation

Flera livmodertransplantationer har gjorts inom ramen för forskning vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset och hittills har 17 barn fötts. Totalt har över 100 transplantationer gjorts i världen vilka har resulterat i över 60 födslar. Smer belyser i detta yttrande vissa etiska aspekter av behandlingen.