Uttalande: Tolkavgifter i sjukvården strider mot medicinsk-etiska principer

Med anledning av att regionfullmäktige i Blekinge fattat beslut om att införa tolkavgifter, utan att frågan dessförinnan utretts utifrån etiska och rättsliga perspektiv, har rådet fattat beslut om att uttala sig om frågans medicinsk-etiska implikationer. Smer vill med detta uttalande påpeka att tolkavgifter innebär risker för en god hälso- och sjukvård, kommer i konflikt med viktiga etiska principer samt strider mot intentionerna i gällande regelverk.

Läs uttalandet.