Sidor-från-Etik.-En-introduktion-förstasida

ETIK – en introduktion, 1989. Omarb. uppl. 2018.

Etik – en introduktion syftar till att väcka och stimulera debatt kring etiska frågeställningar som angår oss alla, såväl eviga frågor kring livets början och slut som nya frågor som väcks av den medicinska och teknologiska utvecklingen.

Boken redogör för några av de viktigaste etiska principerna och förhållningssätten och ger exempel på etiska problem som aktualiseras på olika områden inom vård, omsorg och medicinsk forskning. I boken beskrivs hur man genom etisk analys kan komma en bit på vägen mot en genomtänkt hållning.

Fjärde omarbetade upplagan.

Etik – en introduktion

Beställ tryckt exemplar hos Elanders