12th Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees: Call for Action

Smer har ställt sig bakom ett uttalande som arbetats fram vid 12th Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees i Dakar den 22-24 mars 2018. Uttalandet är en uppmaning till de nationella etikråden att öka det internationella samarbetet och till att verka för ett större medborgardeltagande i debatten om etiska frågor i spåren av den medicinska och teknologiska utvecklingen.

12th Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees: Call for Action