Remissvar avseende promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen

2018-09-24

Smers remissvar Remissvar 6-årig läkarutbildning

Den bilaga som hänvisas i remissvaret till är artikeln Etik på svältkost av N-E Sahlin och B Westerholm, publicerad i tidskriften Sans nr 3:2017.