Smer kommenterar Robotar och god vård

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar för hur sjukvården ska finansieras, styras, organiseras och bemannas. Därtill finns ett ständigt behov av att höja kvaliteten på vård och om-sorg. I vissa fall kan tekniska lösningar vara ett effektivt verktyg i utvecklingsarbetet. Förhoppningar finns till exempel om att hälsorobotar skulle kunna bidra till att ge vårdtagare ökad egenmakt, frigöra tid för vårdpersonal och effektivisera vården. Kommentaren gäller rapporten Robotics for Good Care från Deutscher Ethikrat (2020).

Smer kommenterar Robotar och god vård (Smer 2022:2)