Yttrande: Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt – etiska aspekter

SBU i samverkan med Socialstyrelsen har bett Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om en analys av de etiska aspekterna av olika bilddiagnostiska metoder för att bekräfta total hjärninfarkt. Göran Hermerén har för Smers räkning gjort en sådan analys som bygger på en systematisk översikt om metodernas diagnostiska tillförlitlighet som SBU har gjort på förfrågan från Socialstyrelsen. I detta yttrande presenteras överväganden och ställningstagande. Smer har ställt sig bakom denna analys.

Yttrande till Socialstyrelsen ang. bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt – etiska aspekter.

På SBU:s hemsida finns SBU:s systematiska kunskapsöversikt beträffande bilddiagnostiska metoder för att bekräfta total hjärninfarkt.