Remissvar avseende departementspromemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)

2018-02-20

Smers remissvar Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)

Den bilaga som hänvisas i remissvaret till är artikeln Etik på svältkost av N-E Sahlin och B Westerholm, publicerad i tidskriften Sans nr 3:2017.