ÄMNE: ETIKPRIS

Sven Blomqvist, tidigare ordförande för Läkare för MIljön, med diplom och blombukett.

Läkare för Miljön får Smers etikpris

Föreningen Läkare för Miljön har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2023 för deras arbete med att lyfta vårdens ansvar i klimatomställningen och sprida kunskap om kopplingen mellan hälsa och klimat.

Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2023

Vill du uppmärksamma någon eller några som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk-etik bakom sig? En person eller en organisation? Nominera till Smers etikpris 2023.
Ordföranden för Läkare utan gränser i Sverige, Peter Moberger, med diplom och blombukett

Läkare Utan Gränser får Smers etikpris 2022

Läkare Utan Gränser har tilldelats Smers etikpris 2022. Organisationen får priset för sitt outtröttliga arbete med att rädda liv och lindra nöd och göra omvärlden medveten om övergrepp och missförhållanden.

Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2022

Vill du uppmärksamma någon eller några som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk-etik bakom sig? En person eller en organisation? Nominera till Smers etikpris 2022.
Porträtt av Erica Falkenström

Erica Falkenström får Smers etikpris 2021

Erica Falkenström, forskare på Institutet för framtidsstudier, har tilldelats Smers etikpris 2021. Hon får priset för hennes insatser för att belysa betydelsen av etisk kompetens och etisk analys i vårdens styrning, organisation och ledarskap.

Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2020

Är det någon som gjort en särskild insats för den medicinska etiken som du tycker bör uppmärksammas? Nominera då personen eller organisationen till Smers etikpris.

Ingemar Engström får Smers etikpris 2019

Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2019 tilldelas Ingemar Engström, läkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri, för hans insatser för att fördjupa samhällsdebatten kring svåra medicinsk-etiska frågor.

Marie Chenik får Smers etikpris 2018

Marie Chenik har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2018. Hon får priset för sina betydande insatser och stora engagemang för att utveckla det medicinsk-etiska arbetet i hälso- och sjukvården.