Torbjörn Tännsjö med pristagardiplom och blombukett
Torbjörn Tännsjö, mottgare av Smers etikpris 2020

Torbjörn Tännsjö får Smers etikpris 2020

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2020. Han får priset ”för hans långvariga insatser för att sprida samtalet om medicinsk etik till en bred allmänhet och belysa de värdekonflikter som ryms i etikens eviga frågor”.

Smers ordförande, Kenneth Johansson, framhåller att Torbjörn Tännsjö är en unik röst i den svenska medicinsk-etiska debatten. Få personer har gjort mer för att sprida kunskap om de medicinsk-etiska frågorna och de värdekonflikter de ofta inrymmer. Det gäller inte minst de eviga frågorna kring livets början och slut.

– Torbjörn Tännsjö har många gånger visat att den etiska diskussionen kan föras från andra utgångspunkter än de vi tar för givna. Hans metodiska sätt att beskriva olika etiska ståndpunkter och deras konsekvenser tvingar oss alla att rannsaka våra egna argument, säger Kenneth Johansson.

Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet sedan 2002. Han har tidigare varit professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Han har även varit affilierad professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, föreståndare för avdelningen vid Stockholms universitet av Stockholm Centre for Health Care Ethics, CHE, och ledamot av Socialstyrelsens etiska råd. Som forskare i filosofi har Torbjörn Tännsjö publicerat en lång rad artiklar och böcker på både svenska och engelska.

Etikpriset delas ut i samband med Smers etikdag den 10 december.

Smers etikpris
Smers etikpris instiftades 2015. Priset delas ut årligen till person eller grupp som har gjort en särskild insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium. Ämnet ska ha anknytning till medicinsk etik inom ramen för Smers verksamhet. Seminariet anordnas i samverkan med Smer.