Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2022

Vill du uppmärksamma någon eller några som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk-etik bakom sig? En person eller en organisation? Nominera till Smers etikpris 2022.

Nomineringen ska göras skriftligen till priskommittén senast den 30 augusti 2022, via e-post smer@regeringskansliet.se. Ange namn på ditt förslag till pristagare inklusive motivering samt ditt eget namn, telefonnummer och e-post/adress.

Bedömningskriterier
+++ Främjat bred diskussion i medicinsk-etiska frågor
+++ Har i ett tidigt skede uppmärksammat ny medicinsk teknik, diagnos eller behandling som aktualiserar etiska frågor viktiga att analysera ur ett vidare samhälleligt perspektiv
+++ Konkret insats för att lyfta företeelse/orättvisa/etisk fråga eller dilemma inom hälso- och sjukvården
++    Insatser nära i tid
++    Långt idogt arbete inom medicinsk etik


Smers etikpris
Smer instiftade ett etikpris i samband med sitt 30-års jubileum 2015. Priset delas ut årligen till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället. Priset består av ett diplom och en möjlighet att med stöd av Smers sekretariat anordna ett seminarium om ett valfritt medicinsk-etiskt ämne. Tidigare års etikpristagare är Göran Herméren 2015, Elisabeth Rynning 2016, Peter Strang 2017, Marie Chenik 2018, Ingemar Engström 2019, Torbjörn Tännsjö 2020 och Erica Falkenström 2021.