Välkomna att nominera en person eller organisation till Smers etikpris 2019

Vill du uppmärksamma någon eller några som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk-etik bakom sig? En person eller en organisation? Nominera till Smers etikpris 2019.

Nomineringen ska göras skriftligen till priskommittén senast den 22 augusti 2019, via e-post smer@regeringskansliet.se eller via brev till Smer, Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Ange namn på ditt förslag till pristagare inklusive motivering samt ditt eget namn, telefonnummer och e-post/adress.

Etikpriset delas ut på Smers etikdag den 12 december 2019. Priset består förutom av äran av ett diplom med prismotivering och ett linoleumsnitt av Göran Hermerén, en möjlighet att författa en krönika för rådets webbplats samt möjlighet att anordna ett seminarium 2020 om valfritt medicin-etiskt ämne inom ramen för Smers verksamhet och med stöd av Smers sekretariat.

2018 års etikpristagare Marie Chenik med diplom i handen.
Marie Chenik fick Smers etikpris 2018

Mer om Smers etikpris
Smer instiftade ett etikpris i samband med sitt 30-års jubileum 2015. Smers etikpris delas ut årligen till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats/insatser för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället. Tidigare års etikpristagare är Göran Herméren 2015, Elisabeth Rynning 2016, Peter Strang 2017 och Marie Chenik 2018.

Vem kan få priset?
En idag levande person, personer eller organisation, som lyft en medicinsk-etisk fråga eller flera sådana frågor till samhällsdiskussion.

Bedömningskriterier
+++ Främjat bred diskussion i medicinsk-etiska frågor
+++ Har i ett tidigt skede uppmärksammat ny medicinsk teknik, diagnos eller behandling som aktualiserar etiska frågor viktiga att analysera ur ett vidare samhälleligt perspektiv
+++ Konkret insats för att lyfta företeelse/orättvisa/etisk fråga eller dilemma inom hälso- och sjukvården
++ Insatser nära i tid
++ Långt idogt arbete inom medicinsk etik