Tidigare seminarier

Tidigare seminarier som genomförts i Smers regi. Vi försöker komplettera genomförda aktiviteter med relevant material efter evenemangets slutförande, till exempel i form av bildmaterial, webbfilmer och konferensrapporter.

Almedalen 2022: Kan genredigerade grisar lösa organbristen?

Genom att genredigera grisar försöker man skapa organ som människokroppen inte stöter bort, vilket skulle kunna lösa problemet med organbrist. Men verksamheten ställer oss inför etiska frågor. Finns det risk för att smitta överförs som kan orsaka en ny pandemi? Hur ska grisarna få ett gott djurliv?

Almedalen 2022: Hur mycket får ett läkemedel kosta?

Utvecklingen av genterapi och andra nya läkemedel går snabbt. Allt fler patienter kommer kunna behandlas framgångsrikt, men priset på nya läkemedel är ofta mycket högt. Var går gränsen för samhällets betalningsansvar för dyra och ofta smala läkemedel som vänder sig till mindre grupper av patienter?

Almedalen 2022: Alternativa fakta – ett hot mot folkhälsan?

Falska påståenden och konspirationsteorier har florerat under covid-19 pandemin. Vilket ansvar och vilka möjligheter har sjukvården, forskare och myndigheter att bemöta alternativa fakta? Hur bör vi kommunicera när desinformation sprids?

Webbinarium: DNA och brottsutredningar

Smer arrangerar ett webbinarium för ett samtal om etik gällande användningen av DNA i brottsutredande syfte.