Tidigare seminarier

Tidigare seminarier som genomförts i Smers regi. Vi försöker komplettera genomförda aktiviteter med relevant material efter evenemangets slutförande, till exempel i form av bildmaterial, webbfilmer och konferensrapporter.