Tidigare seminarier

Tidigare seminarier som genomförts i Smers regi. Vi försöker komplettera genomförda aktiviteter med relevant material efter evenemangets slutförande, till exempel i form av bildmaterial, webbfilmer och konferensrapporter.

Etikdagen 2020. Session 1: Beslutsfattande på osäker grund

Vid en pandemi orsakad av ett nytt virus kan kunskapsosäkerheten vara hög. Vad gör vi när vetenskap och beprövad erfarenhet saknas? Hur påverkar kunskapsluckor vårt beslutsfattande? Hur har Folkhälsomyndigheten gått till väga när beslut om åtgärder fattats i Sverige under pågående pandemi?

Etikdagen 2020. Session 2: Kommunikation, tillit och demokrati

En god kommunikation med allmänheten är viktigt för förtroendet för de insatser som samhället vidtar för att bekämpa en pandemi. Både fakta och värderingar som ligger till grund för beslut behöver kommuniceras. Men hur bör vi kommunicera när osäkerhet föreligger? Hur påverkas förtroendet av rapportering i medier? Vilket ansvar har forskare i debatten?

Etikdagen 2020. Session 3: Vaccination mot Covid-19

Fler än 200 vaccin mot covid-19 är under utveckling. I Sverige kan sannolikt de första svenskarna vaccineras i januari 2021. Hur fungerar det i praktiken- vilka frågor är avgörande? Vilka grupper bör erbjudas vaccin först? Bör Sverige stötta mindre bemedlade länder när det gäller tillgången till vaccin? Vilka andra etiska aspekter väcks i samband med erbjudande av vaccin till befolkningen? Hur bör ett erbjudande kommuniceras med allmänheten?

Etikpristagarens seminarium 2020: Medikalisering – när livet blir en sjukdom

Medikalisering kallas den process där allt fler aspekter av det mänskliga livet betraktas som sjukdom. 2020 års upplaga av Smers etikprisseminarium tar upp olika exempel på medikalisering och söker svar på vad som driver utvecklingen, hur medikalisering påverkar individ och samhälle och vilka de etiska problemen med medikalisering är.