Femtio år sedan de första tankarna om genterapi formulerades har tekniken och kunskapen hunnit ifatt förhoppningarna och utvecklingen av gen- eller genomterapier har tagit fart. 14 terapier är i dag godkända inom EU och runtom i världen pågår ett stort antal kliniska prövningar.

Samtidigt som de nya behandlingarna ger hopp åt många patienter väcker de också frågor. Hur ser vi till att patienter får tillgång till dem? Hur vet vi att de är värda sina oftast mycket dyra prislappar? Riskerar de att tränga undan andra patienter? Kan de missbrukas? Har vi ett ändamålsenligt regelverk?

Smers etikdag 2023 anordnas tillsammans med Gentekniknämnden. Seminariet inleds med några exempel på genomterapier som nyligen introducerats eller som för närvarande prövas kliniskt. Därefter beskrivs några av de juridiska, hälsoekonomiska, etiska och andra utmaningar som utvecklingen medför. Seminariet avslutas med ett panelsamtal med beslutsfattare.

Anmälan till seminariet är nu stängd. För sen anmälan, kontakta Smers sekretariat: smer@regeringskansliet.se

Program

13.00-13:10 Inledning

Céline Holmberg, vice ordförande, Gentekniknämnden

Sven-Eric Söder, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd

13:10-14.10 Medicinska applikationer – nyligen introducerade eller nära förestående

Moderator: Mia Olsson, fil. dr i molekylär genetik, forskningssekreterare, Gentekniknämnden

Virusvektorburen genterapi: hereditär retinaldystrofi/Luxturna

Madeleine Zetterberg, professor i oftalmologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, ersättare, Gentekniknämnden

Crispr-baserad genterapi: ärftlig transthyretinamyloidos/NTLA2001

Björn Pilebro, överläkare i kardiologi, Norrlands universitetssjukhus

CAR-T-cellterapi

Gunilla Enblad, professor och överläkare i onkologi, Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset.

14:10-16:10 Etiska, regulatoriska och praktiska utmaningar

Moderator: Madeleine Hayenhjelm, lektor i filosofi, Umeå universitet, ledamot, Gentekniknämnden

Etiska aspekter på somatisk genredigering

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet, sakkunnig, Statens medicinsk-etiska råd

Swedish law in an EU and international context

Ana Nordberg, docent i juridik, Lunds universitet

14:40 Smers etikpris 2023

14:50-15:10 Fika

Hälsoekonomiska aspekter

Peter Lindgren, vd, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Hur betalar vi på ett smart sätt för genterapier?

Douglas Lundin, chefsekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Framtidens Genterapier: Vad är under utveckling i Sverige?

Elias Uhlin, projektledare, Pre-GMP Faciliteten för Cell och Genterapi , Lunds universitet

Genterapier och global rättvisa

Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik, Linköpings universitet, sakkunnig, Statens medicinsk-etiska råd

16:10-16:50 Panelsamtal

Moderator: Sven-Eric Söder, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd

Björn Skölving, Orchard therapeutics
Jessica Martinsson, Sweden Bio
Marie-Louise Hänel Sandström (M), ersättare, Gentekniknämnden
Katarina Luhr (MP), ledamot, Gentekniknämnden
Sofia Nilsson (C), ledamot, Statens medicinsk-etiska råd
Åsa Gyberg-Karlsson (V), ledamot, Statens medicinsk-etiska råd

16:50-17:00 Avslutning

Sven-Eric Söder, ordförande, Statens medicinsk-etiska råd

Céline Holmberg, vice ordförande, Gentekniknämnden