AI har klassats som en av de framväxande teknologier som har störst nyttopotential, men också medför högst risk för negativa konsekvenser. Chat-GPT har sedan lanseringen i dec 2022 tagit världen med storm. Algoritmens förmågor och tillämplighet har testats på olika former av arbetsuppgifter inom sjukvård och forskning. Studier har visat att Chat-GPT är skicklig på att ge korrekta diagnoser. Andra har visat att Chat-GPT klarade gränsen för läkarexamen. Andra har sett AI-baserade språkmodellers potential till att förbättra kommunikationen mellan läkare och patient.  AI baserade stöd kan också underlätta administrativt och logistiskt arbete.

Vilken roll kommer generativ AI att spela i den framtida hälso- och sjukvården när det gäller exempelvis patientkontakter, diagnostik och behandlingsbeslut? Vilka är de etiska utmaningarna? vid utvecklingen och tillämpningen av AI i sjukvården?  Kan dagens system för godkännande av läkemedel tjäna som modell för att skapa en fungerande reglering av AI?

Medverkande

Sven-Eric Söder (moderator), ordförande, Smer, Max Herulf, chefsläkare, E-hälsomyndigheten, Emma Engström, forskare, KTH och Institutet för framtidsforskning, Nasim Farrokhnia, ordförande, eHälsoläkarföreningen, Sveriges läkarförbund, hälso- och sjukvårdschef, Microsoft Västeuropa, Åsa Gyberg Karlsson (V), ledamot, Smer, e-hälsostrateg, Region Blekinge, Anna Starbrink (L), ledamot, Smer, ledamot av försvarsutskottet.

Se webbfilm från etiksamtalet

Läs referat från etikamtalet