Hälso- och sjukvården idag är mer reaktiv än proaktiv och behandlar hälsoproblem snarare än att förebygga dem. Nya forskningsframsteg inom bl.a. genomik, AI och diagnostik kan ge oss möjligheter att förutse och förhindra sjukdom. I framtiden kommer hälsofrämjande insatser och behandling av sjukdomar planeras individuellt med hjälp av genetisk information.

Framtidens sjukvård förutspås bli alltmer proaktiv. Mer resurser kommer att läggas på att förebygga, förutse och förhindra att sjukdom uppstår. Detta är lovvärt då det kan förhindra stort lidande och spara resurser i det stora hela. Samtidigt väcks etiska frågor som måste övervägas när nya arbetssätt och metoder sätts in.

Vilka fördelar och risker med en proaktiv vård kan vi identifiera? Hur ser vi till att fördelarna fördelas rättvist i befolkningen? Hur kan individens rättigheter skyddas när hälso- och genetiska data samlas in och delas i högre grad? Kommer vi ställa högre krav på den enskilde att ta ansvar för sin hälsa?

Medverkande

Sven-Eric Söder (moderator), ordförande, Smer, Richard Rosenquist Brandell, Genomic Medicine Sweden, Hjalmar Nilsonne, grundare och vd Neko health, Elisabet Nielsen, enhetschef, enheten hälsa, Vinnova, Anders Castor, ordförande, SLS etikdelegation, sakkunnig, Smer, Lilas Ali, ordförande, Sjuksköterskornas etiska råd, sakkunnig, Smer.

Se webbfilm från seminariet

Läs referat från seminariet